Sponsor of donateur worden

U kunt sponsor of donateur worden van ons project voor mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie in samenwerking met Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Sociale Zaken.

De komende jaren zullen er steeds meer mensen met dementie en de ziekte van Alzheimer zijn. Voor hen is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving hun eigen vertrouwde tijdsbesteding kunnen hebben. Beweging is erg belangrijk (zie ook www.alzheimer-nederland.nl): “Lichaamsbeweging kan het dementieproces vertragen, is essentieel voor een goede nachtrust, vermindert stress en depressieve gevoelens en zorgt voor een goede bloedcirculatie en soepele spieren.”

Fietsen is een perfecte manier om dat te bereiken en omdat deze mensen dat op een bepaald moment niet meer goed zelfstandig kunnen is de vierwieler duofiets bij uitstek geschikt om met hun partner of begeleider tochtjes te kunnen maken. Een aantal mensen heeft een vierwieler thuis maar zou het niet fantastisch zijn als ook alle instellingen voor dagopvang van deze groep over een vierwieler zouden kunnen beschikken? We hebben daarom een project gestart in samenwerking met de Ministeries van VWS en Sociale Zaken. De beide ministeries stellen per instelling een bedrag beschikbaar om een vierwieler te kunnen aankopen onder de voorwaarde dat ook het bedrijfsleven en particulieren een bijdrage leveren.

We vragen bedrijven en particulieren dan ook om hieronder hun gegevens in te vullen en sponsor of donateur te worden. Als via sponsoring en donaties een bedrag van € 1.000,- bij elkaar is gebracht dan kan met de bijdrage van de beide ministeries een vierwieler aan een instelling worden aangeboden. Wij als Vierwieler leveren een bijdrage in de vorm van gratis onderhoud en verzekering voor een periode van 3 jaar. Voor het aanbieden van de vierwieler aan de instelling wordt een feestelijke overdracht georganiseerd, de pers uitgenodigd en de namen van de sponsors en donateurs worden daarbij ook bekend gemaakt. Bij de stallingsplek van de vierwieler in de instelling en op de vierwieler zelf komt een bordje met de namen van de sponsors.

Aan de rechterkant van deze pagina staat een lijst met de instellingen die op deze manier een vierwieler aangeboden hebben gekregen en ook de namen van de sponsors en donateurs. U kunt ook zien welke instelling als volgende aan de beurt is en welk bedrag al is toegezegd. Na het invullen van uw gegevens en de keuze van de hoogte van uw bijdrage (minimum € 500,- als sponsor en € 25,- als donateur) nemen we rechtstreeks contact met u op voor de administratieve afhandeling.

Formulier sponsor/donateur worden

velden met een * zijn verplicht